FANDOM


The Jiku Saikyou Eleven is made up of 11 people, those are Matsukaze TenmaTsurugi Kyousuke, Shindou Takuto, Kirino Ranmaru, Nishizono Shinsuke, Nishiki Ryouma, Amemiya Taiyou, Fei Rune, Nanobana Kinako, Torb and Zanark Avalonic. Their team name is Chrono Storm.

Jiku Saikyou Eleven

Mixi Max CharactersEdit

Hasha no SeitenEdit

Mixi Max Edit

Mixi Max Hissatsu/TacticsEdit